ROT-Avdrag

ROT-avdraget är tillbaka! Nu har du möjlighet att få en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person och år.

ROT är en förkortning för Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad.

Avdraget gäller alla som äger ett småhus, ett fritidshus eller en bostadsrätt, hyresrätter omfattas inte av systemet. Det finns inget krav på att det måste göras där man är mantalsskriven. Däremot måste man som privatperson äga fastigheten och den måste enligt fastighetstaxeringen vara klassificerad som ett småhus.

För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som innehavaren av bostadsrätten själv svarar för enligt bostadsrättslagen. För småhus gäller dock även yttre underhåll.

Skattereduktionen är inte kopplat till fastigheten utan till den enskilda individen. Det innebär att om det finns två ägare till villan eller bostadsrätten kan avdrag göras för totalt 200 000 kronor och alltså ge en total skattelättnad på 100 000 kronor för hushållet.

Läs mer om rotavdraget på skatteverkets hemsida.